• Astander

Astander

Astander znajduje się na południowym krańcu portu Santander w północnej Hiszpanii. Stocznia, która dysponuje dwoma suchymi dokami o maksymalnych wymiarach 230m x 32m x 5,8m, pochylnią, nabrzeżami, urządzeniami do przeprowadzania remontów w cumowaniu burta w burtę oraz licznymi dźwigami, oferuje znakomite, wynikające z rozległego doświadczenia usługi w zakresie projektowania i zarządzania pracami w przypadku skomplikowanych konwersji i przedłużeń statków, tak w przemyśle offshore, jak i w okrętownictwie ogólnym.

Naprawy wyjazdowe oraz rutynowe dokowania przeprowadzane są w regularnie.

Dok suchy 1: 160m x 23.8m; dwa żurawie po 30 ton każdy

Dok suchy 2: 230m x 32m; jeden żuraw 200 ton, jeden 40 ton i jeden 15 ton

Pochylnia: Zdolność podnoszenia 1500 ton; jeden żuraw 25 ton i jeden 15 ton

We use cookies on this site to improve your experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more

close