• Rotatory zaworów

Rotatory zaworów

Rotatory zaworów typu Rotocap

Firma Simplex-Turbulo sprzedaje standardowe rotatory zaworów typu Rotocap. Rotatory te ograniczają odkładanie się węgla na zaworach i zapobiegają jego gromadzeniu się na gnieździe zaworowym. Zapobiegają również spalaniu i nadtapianiu powierzchni zaworu i gniazda. Są łatwe do wymiany i dzięki nim serwisy silnika przeprowadza się rzadziej. Ogólnie, przedłużają czas eksploatacji najważniejszych części silnika i systemu zaworowego.

BSR valve rotators

Ośrodek Innowacji firmy Märkisches Werk od wielu lat pracuje nad udoskonaleniem kulowo-sprężynowego mechanizmu obrotowego (BSR) rotatorów zaworów. Jest on zaprojektowany tak, aby można go było montować na silniku bezpośrednio, bez żadnych modyfikacji. Są wykonywane w Niemczech niezwykle precyzyjnie, w oparciu o optymalne wzorce i najlepsze materiały. Sprawne obracanie zaworu ma podstawowe znaczenie dla sprawności i żywotności trzpienia zaworu i pierścienia gniazda. Równomierne obracanie zaworu zapewnia prawidłowe rozprowadzanie ciepła po głowicy i zapobiega nadmiernym lokalnym naprężeniom oraz punktowym zniszczeniom, które w istotny sposób mogą skrócić czas użytkowania danego komponentu. Te BSR-y przewyższają standardowe rotatory zaworów i gwarantują większe prędkości ich obracania  w całym zakresie pracy silnika. Dzięki temu obracanie zaworów jest dostateczne nawet przy małych prędkościach silnika i w trudnych warunkach jego pracy. Przedłużając efektywny czas eksploatacji trzpienia zaworowego i pierścienia gniazda, te BSR-y przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji całego silnika.

BSR rotator
BSR rotator

 

Turnomat

Rotator o nazwie Turnomat jest najbardziej zaawansowanym technologicznie i najefektywniejszym rotatorem, który znacząco podnosi efektywność ekonomiczną tak silników wysokoprężnych, jak i benzynowych. Konstrukcja Turnomat zapewnia:

  • wymuszone obracanie sie trzpienia zaworu podczas całej fazy zamykania
  • zagwarantowaną rotację trzpienia zaworu w całym zakresie prędkości, bez względu na rzeczywiste obciążenia
  • z gory ustaloną energię obracania trzpienia zaworu w chwili zamykania
  • efekt polerowania pomiędzy trzpieniem zaworu a pierścieniem gniazda, dzięki czemu materia obca jest ścierana.

Przynosi to skutek w postaci:

  • obniżenia temperatury trzpienia zaworu
  • równomiernego rozprowadzenia ciepła w głowicy i gnieździe zaworu
  • obniżenia i równomiernego rozkładu napięcia termicznego
  • poprawy wymiany cieplnej pomiędzy trzpieniem a gniazdem zaworu
  • ograniczenia korozji
  • braku odkładania się nagaru na powierzchniach gniazda.
turnomat rotator
korzyści wynikające z instalacji rotatora Turnomat

We use cookies on this site to improve your experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more

close