• Separatory wód zęzowych

Separatory wód zęzowych

Od chwili wprowadzenia postanowienia IMO MEPC 107 (49) wszystkie nowe statki muszą być wyposażone w separatory zdolne do rozdzielania emulsji zgodnie z zasadą testową. Separator wód zęzowych Blohm + Voss Turbulo zapewnia optymalną równowagę, jeśli chodzi o funkcjonalność, koszt zakupu, rozmiary i koszty utrzymania. Urządzenie to działa jako system ciśnieniowy z pompą o wirniku śrubowym na wlocie. W tym dwustopniowym separatorze pierwszy etap pracy realizowany jest przez separator grawitacyjny, wspomagany przez. Drugi „rozdzielający” etap wykorzystuje mechaniczne, węglowodorowe elementy separujące, działające niczym koalescer, aby oddzielić mechaniczne emulsje zgodnie z postanowieniem IMO. Elementy te cechują się wysoką skutecznością i dzięki nim przerabiane mogą być duże ilości oleju bez istotnych strat ciśnienia. Są one chronione przez specjalny kartridż wielokrotnego użytku, który jest umieszczony w podwójnym układzie workowym ‘TORC’. ‘TORC’ działa jako zespół filtrujący na zasadzie z góry na dół i ze środka na zewnątrz.

grafika ukazująca wnętrze separatora wód zęzowych
grafika ukazująca wnętrze separatora wód zęzowych

Dzięki temu systemowi można przedłużyć czas użytkowania najważniejszego elementu, zmniejszając tym samym koszty konserwacji.

O sukcesie tego rozwiązania świadczy popularność separatora wód zęzowych Turbulo-MPB.

separator wód zęzowych
separator wód zęzowych

We use cookies on this site to improve your experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more

close