• Stabilizatory

Stabilizatory

Simplex-Turbulo dostarcza zarówno o stałych płatach, jak i dwa rodzaje stabilizatorów o płatach chowanych. Stabilizator o płatach stałych jest odpowiedni dla kadłuba o takim kształcie, gdzie płat ten nie będzie wystawać poza prostokąt ramy statku. Chowane stabilizatory Typu S stanowią najlepsze rozwiązanie dla dużych statków pasażerskich, statków specjalnych oraz jachtów, podczas gdy chowane stabilizatory Typu Z są w stanie zapewnić zeroprędkosciową stabilizację dla jednostek o długości do 200 metrów.

Stabilizatory Typu F

Stabilizatory o niechowanych płatach to optymalne rozwiązanie dla wielu jednostek rozwijających wysokie prędkości, jak na przykład: korwety, tregaty, niszczyciele lub jednostki ochrony wybrzeża. Stabilizatory te dostarczane są dla marynarek wojennych na całym świecie – np. do Niemiec, Polski, Portugalii, Argentyny, Turcji, Malezji, Grecji, Korei i RPA.

Stabilizatory Typu S

Stabilizatory o płatach chowanych Typu S są odpowiednie dla takich statków komercyjnych jak promy czy statki specjalnego przeznaczenia. W wielu krajach tamtejsza straż wybrzeża skorzystała z konstrukcji o płacie chowanym, która nadal jest wystarczająca dla stabilizacji przy niskich prędkościach — na przykład podczas operacji z udziałem śmigłowca.

Stabilizatory Typu Z

Stabilizatory o płatach chowanych Typu Z zapewnia najlepszą z możliwych stabilizację w dwóch sytuacjach: podczas marszu statku i przy prędkości zero.

Ten stabilizator został specjalnie zaprojektowany i wykonany dla dużych jachtów motorowych i statków wycieczkowych o długości do 200 m, które cechują się określonymi wymaganiami, jeśli chodzi o stabilizację. Wykonano ogromną pracę badawczo-rozwojową w celu uzyskania optymalnego kształtu płata, kąta roboczego oraz akcji stabilizującej. Dobrze sprawdzony obrotowy siłownik płata został tak zmodyfikowany, aby mógł pracować pod kątem ±60° i zapewniać niezawodną i prawidłową redukcję kołysania bez względu na warunki.

stabiliser-workshop 

 

 

 

We use cookies on this site to improve your experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more

close