• Serwis i naprawa uszczelnień pochwy wału

Serwis i naprawa uszczelnień pochwy wału

 

Złożony ze znakomitych techników zespół Simplex-Turbulo przeprowadza serwis i naprawy uszczelnień pochwy wału typu Simplex. Statek może być w doku lub na wodzie, wał może być wyjęty lub nie, może być potrzebne klejenie – klient może korzystać z ich długoletniego doświadczenia w wykonywaniu takich prac na całym świecie. Gdy statek jest na wodzie, kleić można tylko uszczelnienie dziobowe. Ażeby wykonać klejenie uszczelnienia rufowego, statek należy wytrymować w taki sposób (na ogół jest to wykonalne tylko w przypadku tankowców i masowców), aby uszczelnienie znalazło się około pół metra nad poziomem wody.

engineer on a service job

Praca ta jest nie tylko objęta gwarancją, ale też, co jeszcze ważniejsze, klient może mieć pewność, że jego uszczelnienia zostaną powtórnie zmontowane z oryginalnymi częściami zamiennymi, przy pełnym zachowaniu tolerancji zalecanych przez producenta. Na zakończenie pracy otrzymają Państwo protokół z wykonanych prac z opisem stanu uszczelnienia i ewentualnymi zaleceniami na przyszłość. Protokoły te dołączane są do historii uszczelnienia, jaka prowadzona jest w naszej bazie danych celem wykorzystania przy ewentualnym planowaniu przyszłej konserwacji.

Wszystko, co jest potrzebne do wymiany uszczelnienia, jest już ujęte w pakiecie serwisowym.

Na ogół wymiana standardowych uszczelnień dziobowych i rufowych może wymagać od trzech do pięciu dni klejenia. Zależnie od warunków istniejących na miejscu, nasi technicy potrzebować będą co najmniej trzech następujących po sobie dni, aby wykonać standardowe lub zasadnicze naprawy.

Dłużej trwa pasowanie lub demontaż konstrukcji niestandardowych lub wersji dzielonych. Będąc przy statku, nasi technicy mogą udzielić wskazówek co do niezbędnych ram czasowych.

Harmonogram prac stoczniowych będzie rzutować na ilość czasu potrzebną do demontażu wału. I tu znowu nasi technicy pozostają w ścisłym kontakcie z superintendentami, tak aby prace zostały wykonane jak najszybciej.

Istnieje możliwość wymiany pierścieni bez wyciągania wału – poprzez odcięcie starych pierścieni i ich wulkanizację z zastosowaniem specjalnego urządzenia klejącego oraz patentowego kleju dwuskładnikowego. Ta procedura klejenia jest zatwierdzona przez klasę jako naprawa trwała.

Zapraszamy do korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.

engineers-with-text-all-lr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We use cookies on this site to improve your experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more

close