• Układy sterowe

Układy sterowe

Firma Simplex z dumą reprezentuje firmę Becker Marine Systems, producenta jednego z najefektywniejszych i najtańszych w eksploatacji systemów sterowych oraz urządzeń energooszczędnych w przemyśle okrętowym. Becker jest liderem rynku, jeśli chodzi o znakomite systemy sterowo-manewrowe dla statków wszelkich typów. Sukces ten jest wynikiem znakomitych zasobów technicznych tej firmy w połączeniu z elastycznością i strategiczną niezależnością tak od stoczni, jak od wielkich grup przemysłowych. Produkty firmy Becker zostały zainstalowane na ponad 7,000 statków. Innowacyjny program badawczo-rozwojowy zaowocował licznymi nowymi patentami, jakie zostały zarejestrowane w ostatnich latach.

Becker posiada mocny zespół architektów, projektantów i kreślarzy okrętowych.

Do najważniejszych produktów należą:

Becker Mewis Duct®

Albo z kombinacji z łopatami, albo bez nich, kanał Becker Mewis Duct® kieruje strumień wody na łopaty śruby napędowej dla optymalizacji ciągu, redukując tym samym zużycie paliwa o około 5%, osiągając najlepsze efekty w jednostkach jednowałowych o odpowiednio wysokiej pełnotliwości konstrukcyjnej.

Becker Intelligent Monitoring System (BIMS)

Opracowany w celu pomiarów i monitorowania sił sterowania. Poprawia zdolność manewrową statku, optymalizuje systemy nawigacyjne i obniża zużycie paliwa.

Twisted Leading Edge Rudders – TLKSR®

Problemem z tradycyjnymi płetwami sterowymi jest to, że są one umieszczone za śrubą napędową tak, że przekrój płetwy ustawiony jest symetrycznie w stosunku do pionowej płaszczyzny osi śruby. W rezultacie nie zostaje uwzględniony fakt, że śruba wywołuje silny przepływ wirowy, mający szkodliwy wpływ na płetwę sterową. Skutki kawitacji wraz z towarzyszącą im erozją materiału. Becker’s Twisted Leading Edge Rudder ogranicza te zjawiska i poprawia sterowność statku. Dobre rozwiązanie dla dużych i szybkich jednostek.

Becker Flap Rudders

Firma Becker Marine Systems była twórcą steru klapowego (Beckera). Jest to rozwiązanie zapewniające optymalną sterowność w połączeniu z mniejszym ściąganiem, co przyczynia się do oszczędności paliwa. Możliwość ustawienia płetwy w pozycji ponad 90 stopni gwarantuje operatorowi lepsze osiągi DP. Wśród produktów Beckera znajdują się klasyczny ster klapowy Becker Flap Rudder i Heracles Flap Rudder o systemach powiązań zamkniętych dla pracy w zanieczyszczonym środowisku.

Schilling® Rudders

Schilling® Rudder to płetwa wysokiego podnoszenia, przeznaczona dla statków wszystkich wielkości i dostarczana układach pojedynczych lub wielokrotnych. Ponieważ jest to konstrukcja jednoczęściowa zoptymalizowanym kształcie, bez żadnych części ruchomych, Schilling® Rudder zasadniczo poprawia zarówno zdolność statku do utrzymania kursu, jak i sterowność.

Przy swych kątach pracy do 70 stopni Schilling® Rudder jest w stanie kontrolować siłę napędową tak, aby uzyskać odpowiedni efekt „ciągu bocznego” na rufie statku.

Usprawnienia w zakresie sterowania statkiem i kontrola uzyskana dzięki systemowi sterowemu Schilling dają armatorom i operatorom długofalowe i wymierne korzyści.

Pełnołopatowe konstrukcje płetw – Becker Marine Systems oferuje cały asortyment

Firma Becker jest wynalazcą płetw pełnołopatowych, włącznie z KSR Support (King Support Rudders), które są obecnie powszechnie stosowane w większych lub szybszych statkach w celu poprawienia ich zdolności manewrowych. Dla mniejszych jednostek oferowane są konwencjonalne wzory płetw pełnołopatowych.

Płetwa pełnołopatowa zmniejsza ryzyko kawitacji. Dzięki większej aktywnej powierzchni płetwy, konstrukcja płetwy i jej ciężar będą mniejsze, a skuteczność ulegnie zwiększeniu.

Becker Nozzle

Ta nowa koncepcja dyszy stanowi dalszy etap dyszy Korta.

Dzięki temu usprawnieniu dyszy napędowo-sterującej, uciąg na uwięzi może być zwiększony o nawet 6% w porównaniu z konwencjonalnym rozwiązaniem dyszowym. Dysza Beckera składa się z dyszy napędowo połączonej z klapą. Konstrukcja ta pozwala na uzyskanie kątów sterowych do 90° i znajduje się w niej też sprawdzone KSR Support bez piętkowego sworznia zawieszenia steru.

We use cookies on this site to improve your experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more

close