• Systemy kontroli

Systemy kontroli

Mając na względzie coraz większą regulację, wymogi stawiane przez towarzystwa ubezpieczeniowe i coraz większą świadomość dot. ochrony środowiska naturalnego, firma Simplex-Turbulo oferuje szeroki asortyment elementów systemów kontroli, jak na przykład manometry, ciśnieniomierze, termopary, czujki temperatury, zawory termostatyczne, tachometry, zawory elektromagnetyczne, czujniki mgły olejowej i regulatory obrotów.

Czujniki mgły olejowej

Czujniki mgły olejowej są ważne zarówno jako część systemu bezpieczeństwa zapobiegającego wybuchom w skrzyni korbowej silnika, jak i pewien sposób wczesnego wykrywania awarii, a przez to minimalizacji szkód.

Manometry i ciśnieniomierze

Manometry mierzą ciśnienie – najprostszy składa się ze szklanej rurki wygiętej w kształt U, wypełnionej zazwyczaj rtęcią. Firma Simplex oferuje ich pewien asortyment. Manometry są najczęściej stosowane do pomiaru różnic ciśnienia między wejściem i wyjściem chłodnicy powietrza, aby określić w ten sposób czystość takiej chłodnicy. Pewien łuk ‘U’ jest wypełniony wodą, a z obu stron chłodnicy znajduje się powietrze. Stosuje się wówczas pewną formułę, dającą pomiar w ‘calach wody.  Jest to forma najprostsza, lecz też najczęściej stosowana, ponieważ jest łatwa do instalacji. Można ją pozostawić dla monitorowania sprawności chłodnicy.

Manometru można też użyć do określania czystości filtra, oleju, paliwa itp. Są one obecnie powszechnie wbudowywane w urządzenie, jak np. filtry Filtec, a dyferencjał ciśnienia służy jako wskaźnik „czerwonej flagi”.

Z drugiej strony, ciśnieniomierze są w stanie mierzyć bardzo wysokie ciśnienia. Na przykład, w przypadku narzędzi hydraulicznych można mówić o ciśnieniu 800 bar, a byłoby to uznane tylko za średnią wielkość. Wielkie ciśnienia można w razie potrzeby mierzyć ciśnieniomierzami. Manometr – przeciwnie – mierzy ciśnienia bardzo niskie.

pressure gauge
ciśnieniomierz

We use cookies on this site to improve your experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more

close